За нас

Асоциация на Българските Административни Съдии

Асоциациация на българските административни съдии е учредена през 2012 г. и е най-голямата неправителствена организация на съдии у нас. Днес в нея членуват 204 съдии от всички административни съдилища в България, Върховния касационен съд, Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

Стани член на АБАС
Запознайте се с екипа

Управителен съвет

Запознайте се с екипа

Контролен съвет