АБАС в сътрудничество с Фондация „Конрад Аденауер“ проведоха семинар за принципите на организацията на немските административни съдилища

Асоциацията на българските административни съдии, в сътрудничество с Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа” на немската Фондация „Конрад Аденауер”, проведе на 24 март 2021 г. онлайн-семинар на тема: „Принципни положения в организацията на немските административни съдилища и практиката им”.

Лектор на събитието беше д-р Карстен Гюнтер, съдия от немския Федерален административен съд, със седалище в гр. Лайпциг, който подпомага и председателя на съда при осъществяване функциите му по ръководене организацията на съда. Магистратът сподели с българските си колеги организационните и управленски практики от опита на немските административни съдилища. Д-р Гюнтер предостави информация и за процеса по администриране на жалбите до административните съдилища в Германия, разпределението на делата към съдебните състави и принципите на избор на съдия-докладчик.

По време на онлайн-срещата беше споделен и опитът на немските административни съдилища при разглеждането на жалбите срещу противоепидемичните мерки във връзка с пандемията, както и дигитализацията на делата и провеждането на съдебните заседания.  Обсъдена бе и практиката на немския Федерален административен съд във връзка с мобилността на съдиите, принципите за тяхното кариерно израстване, както и оценката на работата им, базирана на критерии като съдържание и мотивираност на съдебните актове, бързина, коректно отношение към страните, аргументация при предварителните заседания и др.

В събитието участие взеха над 90 административни съдии от ВАС и административните съдилища в страната. Модератори на срещата бяха председателят на Шесто отделение на ВАС  – съдия Любомир Гайдов и председателят на Трето отделение на ВАС  съдия Марио Димитров.