АБАС изготви проект на Правила за приемане на тълкувателни решения

Асоциация на българските административни съдии изготви проект на Правила за за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа и втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд.

Те са част от реализирането на проект “Анализ на тълкувателната дейност на ВАС на РБ, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл.131а от ЗСВ, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност”.

Може да прочете Правилата ТУК