АБАС променя мястото за провеждане на Общото събрание

Уважаеми колеги,

желаем да ви уведомим, че мястото за провеждане на изборното събрание на АБАС се променя, като същото ще се проведе в ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ, находящ се в гр. Пловдив, общ. Куклен, парк “Родопи”, местност Здравец. 

Събранието ще се проведе на 21.05.2021 г. от 14.00 часа.
 
 

ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

Председател на УС на АБАС