АБАС свиква отчетно-изборно събрание на 19 май 2024 г.

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т. 3 от Протокол № 1/16.04.2024 г.  на Управителния съвет на АБАС,  същият уведомява членовете на Асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет на 19 май 2024 г. от 16.00 ч., в с. Овощник, гр. Казанлък, хотел „Кингс Валей“ се свиква ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за дейността на Асоциация на българските административни съдии за 2023 г.
  2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет, свързан с дейността на Асоциация на българските административни съдии през 2023 г.
  3. Приемане на промени в Устава на Асоциацията на българските административни съдии, както следва:
  • Чл. 23, ал. 1 се изменя, както следва: „Членове на Асоциацията могат да бъдат административни съдии и съдии, работещи в областта на административното право, както и лица, заемали такива длъжност“.
  1. Избор на мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските административни съдии.
  2. Избор на мандатни членове на Контролния съвет на Асоциация на българските административни съдии.
  3. Разни.

Програма на отчетно-изборното събрание може да изтеглите от ТУК.

От УС на АБАС