АБАС ще проведе кръгли маси по Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“

Асоциация на българските административни съдии ще проведе две кръгли маси на 19 и 22 април по Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“   по проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Очаква се до средата на май да бъде изготвен цялостният анализ на тълкувателната дейност  на ВАС по проекта, а в края на месеца да бъде организиран и специален семинар, на който заинтересованите страни да бъдат запознати с резултатите от анализа, историческия и правен преглед на Съда.