АБАС ще проведе Общо събрание на 27 септември 2021 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 3/24.08.2021 г. на Управителния съвет на АБАС, същият уведомява членовете й,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията за  2020 г.
  2. Разни.

Събранието ще се проведе на 27.09.2021 г. от 14.00 часа в ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ, зала „София“, находящ се в гр. София, ул. Гурко 1.

Програмата на Общото събрание може да видите ТУК.