Административен съд – Ловеч организира втора среща по образователната си програма

В рамките на провежданата в Административен съд – Ловеч Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 28.11.2023 г. в зала № 2 на съда се състоя втората по ред среща с ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф“ I – Ловеч.

Под ръководството на Председателя на Административен съд – Ловеч бе направена презентация по темата „Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаване със статута на магистратите. Професията на съдебния служител. Функции на различните съдебни служители.“

Присъстващите се запознаха с основните нормативни положения, регламентиращи статута на магистратите и условията за заемане на тези длъжности. Направено бе и изложение на различните функции, изпълнявани от съдебните служители съобразно вида на заеманата длъжност . Учениците имаха възможност да разгледат съдийските и прокурорски тоги, както и да се видят облечени в тях.