Бюджетни субсидии за НПО 2008

Финансиране от държавния бюджет за осъществяване на обществено значими проекти за 2008 г. в размер на общо 949 543 лв. ще получат следните организации: Сдружение „Асоциация на българските административни съдии” за проекта „Административното правосъдие и развитието на гражданското общество”.