Весели Празници!

До членовете
На Асоциацията на българските
административни съдии

Уважаеми колеги,

Бихме искали най-сърдечно да Ви поздравим с настъпването на най-светлите празници – Рождество христово и Нова година. Искрено Ви пожелаваме благополучие и много успехи в името на справедливостта и правото.
В този момент, когато всеки един от нас прави равносметка на отминалата година, не можем да не отбележим, че обединени от идеята да работим заедно за укрепване на административния капацитет и авторитета на административното правосъдие, ние поехме предизвикателството да защитаваме професионалните интереси на административните съдии, тяхната професионална и обществена позиция.
По този повод се надяваме и през настъпващата 2012 година, срещайки Вашата подкрепа, съвместно да продължим добрите традиции, да работим съвместно за постигането на едно модерно, ефективно и действащо в услуга на гражданите административно правораздаване.

Весели празници!

Управителен съвет
на Асоциацията
на българските административни съдии