Ден на отворените врати в Административен съд –Търговище

За втори път тази година Административен съд – Търговище организира „Ден на отворените врати в органите на съдебната власт“, като посрещна ученици от хуманитарната паралелка 12Б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, заедно с техния преподавател по „История и цивилизации“ – г-жа Десислава Трифонова. На 6-ти октомври 2023 г. младежите и техния учител бяха посрещнати от съдии и съдебни служители в зала № 4 на Съдебната палата в Търговище. Срещата бе посветена на темата „Статут и функции на съдията, прокурора и следователя“, съобразена с предстоящото професионално ориентиране на дванадесетокласниците.

Председателят на съда – съдия Анета Петрова, представи специално подготвена за целта мултимедийна презентация, посредством която запозна аудиторията с изискванията и възможностите за реализация в съдебната система на Република България на завършилите специалност „Право“. Съдия Петрова очерта пред учениците основните принципи за устройство на съдебната система и тяхната нормативна уредба, като постави акцент върху Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт и Кодекса за етично поведение на българските магистрати.