Ден на отворени врати се състоя в Административен съд – Пловдив

На 12.12.2023 г. Административен съд – Пловдив проведе организираното ежегодно събитие в органите на съдебната власт „Ден на отворените врати“. Инициативата тази година бе под надслов „Административен съд – Пловдив в международния ден за правата на човека, конституирайки върховенството на правото и закона”.

Участие в събитието взеха студенти специалност  „Право“, ІІІ курс в ПУ“Паисий Хилендарски“, както и ученичка от ЕГ “Иван Вазов“ – Смолян, която влезе в ролята на „Председател за един ден“.

Петя Качакова е една от изявените ученички  на езиковата гимназия в Смолян и капитан на Трети ученически гвардейски отряд, участник в младежки форум „Достойни за България“, чиято основна дейност е по проект на Сдружение“Младежки гвардейски отряди“ – „Младите хора – Бъдещето на България“ – с  неограничени възможности“. Дванадесетокласничката, която си спечели наградата „Председател за един ден“ сподели, че има засилен интерес към правото и е решила да кандидатства идната 2024 година, в която завършва средното си образование.

Участниците в събитието присъстваха в открито съдебно заседание проведено от съдия Милена Дичева, която ги запозна с предмета на всяко едно от насрочените административни дела и им разясни извършените до момента процесуални действия по тях.

В ролята на „Председател за един ден“ влязоха и четирима от присъстващите изявени студенти. Те се срещнаха с настоящия председател на Административен съд – Пловдив, съдия Мариана Шотева, която сподели с тях личния си опит като административен ръководител и съдия, разясни им някой специфики в чисто административната и функция на председател.

В дискусията се включи и съдия Мария Златанова – зам.- председател на съда, която в продължение на разговора им със съдия Шотева отбеляза делата, които се разглеждат от Първо отделение, на което тя е председател.

Накрая на беседата, съдия Шотева и съдия Златанова изразиха своята готовност да споделят професионалният си опит и в бъдещи събития организирани от студентите на Юридическия факултет на ПУ“Паисий Хилендарски“.