За АБАС

Асоциациация на българските административни съдии е учредена през 2007 г. и е най-голямата неправителствена организация на съдии у нас. Днес в нея членуват 204 съдии от всички административни съдилища в България, Върховния касационен съд, Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

Мисия

Организацията е създадена, за да осъществява връзка с всички административни съдии в страната и да укрепва сътрудничеството между тях.

Визия

Основната ѝ задача е да прави мотивирани предложения пред държавните органи, които имат законодателна инициатива за необходимите промени в действащото законодателство.

Цели

Целите на Асоциацията са да дава публичност и да повишава състоянието на прозрачност на естеството на работа на административните съдии.

ЦЕЛИЯТ ЕКИП
Запознайте се с екипа

Управителен съвет

Запознайте се с екипа

Контролен съвет