Визия

Основната  ѝ задача е да прави мотивирани предложения пред държавните органи, които имат законодателна инициатива за необходимите промени в действащото законодателство.