Изпратете ни съобщениеYour browser does not support JavaScript!. Please enable javascript in your browser in order to get form work properly.

Контакти

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,
съдадена по ФД 16578/2007 на СГС Фирмено отделение и вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел,

Адрес за кореспонденция:
гр. София,
ул. Съборна № 7, ет. 1, кабинет 103

Владимир Първанов - председател
e-mail: abaj.bulgaria@gmail.com