Изпратете ни съобщение  Контакти

  АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,
  съдадена по ФД 16578/2007 на СГС Фирмено отделение и вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел,

  Адрес за кореспонденция:
  гр. София,
  ул. Съборна № 7, ет. 1, кабинет 103

  Владимир Първанов - председател
  e-mail: abaj.bulgaria@gmail.com