Конференция по европейско право в областта на опазване на околната среда и водите

съвместно с Европейската комисия, Генералната дирекция “Околна среда” (DGENV) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)На 28 и 29 май 2009 г. в Националния институт на правосъдието в София, при засилено международно участие, Българската асоциация на административните съдии, съвместно с Европейската асоциация на административните съдии (AEAJ) ще проведат Международна конференция по европейско право в областта на опазване на околната среда. Конференцията, която е организирана в сътрудничество с Европейската комисия, Генерална дирекция «Околна среда» (DGENV) и Европейския институт по публична администрация (EIPA), представлява част от програмата за обучение на EIPA, който е поел частично и финансирането на това събитие.
В конференцията ще вземат участие съдии от Върховния административен съд, административни съдии от цялата страна, както и над 40 административни страни от страни-членки на ЕС. Предвидено е представяне на целите на програмата за обучение на Европейския институт по публична администрация EIPA и дискусия на актуални проблеми на прилагането на Европейското право в областта на опазването на околната среда и водите. На база на конкретни казуси от България, Финландия, Унгария и Австрия ще се дискутира и прецизира практиката на Административните съдилища.
След края на конференцията Европейската асоциация на административните съдии (AEAJ) ще проведе за първи път своето Общо събрание в София.