Предстоящо! Кръгла маса Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса

Обединявайки усилия, Американска търговска камара в България (АТК) в партньорство с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) организират кръгла маса на тема „Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса“. В рамките на събитието ще се събере обратна връзка от представители на институциите, върховните съдилища и неправителствените организации, която да се обобщи и адресира с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми.

В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този наш проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE).

Ще се радваме да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 22.02.2024 г., Гранд хотел Милениум, зала “Айнщайн”, 14:00 – 17:30 ч.

ПРОГРАМАТА на събитието можете да видите ТУК.

За колегите, които нямат възможност да присъстват на място, ще има осигурена възможност за включване през ZOOM. 

Линкът за дистанционно участие ще бъде изпратен на вашите имейли ден преди събитието.

 С уважение:

Владимир Първанов, председател на УС на АБАС