23.11.2023

Съдия запозна студенти с трудовото и осигурително право

Над 60 млади хора, студенти, трети курс, от специалностите счетоводство и финанси от ИУ-Варна, с преподавател проф. д-р Андрияна Андреева, бяха на посещение днес в Административен съд – Варна. Председателят на съда – г-жа Елена Янакиева, поздрави младите хора и ги запозна накратко с историята на съда, неговата дейност, видовете дела, които разглеждат административните съдилища.

Прочети
25.10.2023

Студенти на посещение в съда

Студенти от Икономически университет – Варна бяха днес на посещение в Административен съд – Варна.  Водени от техния преподавател проф. д-р Андрияна Андреева, третокурсниците, специалност „Съдебна администрация“, дисциплина „Наказателно право и процес“, бяха приветствани от Председателя на съда. В контекста на предстоящите избори, съдия Елена Янакиева запозна младите хора с основните положения в Изборния кодекс и ги призова да бъдат с активна гражданска позиция и да отидат до избирателните урни, за да дадат своя глас за бъдещото управление на Варна. Съдебният администратор на съда – г-жа Деница Станкова, запозна младите хора със структурата на администрацията на съда и с ролята на отделните служби за организацията и провеждането на едно съдебно производство. „За да имаме бързо и качествено правораздаване, важна роля заемат служителите от съда, които са част от съдебния състав – съдебен секретар и съдебен деловодител, както и съдебните помощници“ – отбеляза г-жа Станкова. Съдия Елена Янакиева обобщи, че съдиите без администрацията няма как да се справят в своята работа и добави, „бъдете амбициозни, защото без мотивация човек няма успех. Четете, образовайте се и ежедневно работете за своето израстване като личности и бъдещи професионалисти.“ Срещата бе организирана и проведена в изпълнение на Договора за съвместна дейност, подписан през 2017 год. между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна. Тя  е в насока на съвместната ни работа, студентите от специалност „Съдебна администрация“ да получават по време на своето обучение практически знания и умения относно статута, функциите и работата на служителите в администрацията на органите на съдебната власт, с оглед бъдещата им професионална реализация.

Прочети
11.10.2023

Ден на отворените врати в Административен съд –Търговище

За втори път тази година Административен съд – Търговище организира „Ден на отворените врати в органите на съдебната власт“, като посрещна ученици от хуманитарната паралелка 12Б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, заедно с техния преподавател по „История и цивилизации“ – г-жа Десислава Трифонова. На 6-ти октомври 2023 г. младежите и техния учител бяха посрещнати от съдии и съдебни служители в зала № 4 на Съдебната палата в Търговище. Срещата бе посветена на темата „Статут и функции на съдията, прокурора и следователя“, съобразена с предстоящото професионално ориентиране на дванадесетокласниците. Председателят на съда – съдия Анета Петрова, представи специално подготвена за целта мултимедийна презентация, посредством която запозна аудиторията с изискванията и възможностите за реализация в съдебната система на Република България на завършилите специалност „Право“. Съдия Петрова очерта пред учениците основните принципи за устройство на съдебната система и тяхната нормативна уредба, като постави акцент върху Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт и Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Прочети
05.10.2023

Събиране на становища и предложения по законопроектите за Конституцията на Р България и АПК

Колеги, молим в най — кратки срокове да дадете становище и предложения по двата законопроекта, които можете да изпращате на ел.поща на Асоциацията abaj.bulgaria@gmail.com   1. Проект на ЗИД на Конституцията на Република България; 2. Проект на ЗИД на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.   Молим за спешност по т. 1  

Прочети
19.06.2023

Покана за онлайн семинар на АБАС на 28 юни 2023 г.

Асоциация на българските административни съдии  ви кани на онлайн семинар за обмяна на опит с магистрати от Финансовия съд в гр. Кьолн (Германия) на тема:  „Модернизиране на административното правосъдие“.   Събитието ще се проведе онлайн, на 28 юни 2023 г. от 11.00 часа до 14.00 часа, посредством платформа ZOOM, като данните за достъп ще ви бъдат предоставени допълнително.  

Прочети