17.04.2024

АБАС свиква отчетно-изборно събрание на 19 май 2024 г.

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т. 3 от Протокол № 1/16.04.2024 г.  на Управителния съвет на АБАС,  същият уведомява членовете на Асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет на 19 май 2024 г. от 16.00 ч., в с. Овощник, гр. Казанлък, хотел „Кингс Валей“ се свиква ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за дейността на Асоциация на българските административни съдии за 2023 г. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет, свързан с дейността на Асоциация на българските административни съдии през 2023 г. Приемане на промени в Устава на Асоциацията на българските административни съдии, както следва: Чл. 23, ал. 1 се изменя, както следва: „Членове на Асоциацията могат да бъдат административни съдии и съдии, работещи в областта на административното право, както и лица, заемали такива длъжност“. Избор на мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Избор на мандатни членове на Контролния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Разни. Програма на отчетно-изборното събрание може да изтеглите от ТУК. От УС на АБАС

Прочети
16.02.2024

Предстоящо! Кръгла маса Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса

Обединявайки усилия, Американска търговска камара в България (АТК) в партньорство с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) организират кръгла маса на тема „Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса“. В рамките на събитието ще се събере обратна връзка от представители на институциите, върховните съдилища и неправителствените организации, която да се обобщи и адресира с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този наш проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE). Ще се радваме да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 22.02.2024 г., Гранд хотел Милениум, зала “Айнщайн”, 14:00 – 17:30 ч. ПРОГРАМАТА на събитието можете да видите ТУК. За колегите, които нямат възможност да присъстват на място, ще има осигурена възможност за включване през ZOOM.  Линкът за дистанционно участие ще бъде изпратен на вашите имейли ден преди събитието.  С уважение: Владимир Първанов, председател на УС на АБАС

Прочети
19.06.2023

Покана за онлайн семинар на АБАС на 28 юни 2023 г.

Асоциация на българските административни съдии  ви кани на онлайн семинар за обмяна на опит с магистрати от Финансовия съд в гр. Кьолн (Германия) на тема:  „Модернизиране на административното правосъдие“.   Събитието ще се проведе онлайн, на 28 юни 2023 г. от 11.00 часа до 14.00 часа, посредством платформа ZOOM, като данните за достъп ще ви бъдат предоставени допълнително.  

Прочети
18.04.2023

Покана за свикване на Общо събрание на Асоциация на българските административни съдии на 19 май 2023 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/05.04.2023 г. на Управителния съвет на АБАС, уведомявам членовете ѝ, че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния ДНЕВЕН РЕД:

Прочети
14.04.2022

Покана за свикване на Общо събрание на АБАС на 20 май 2022 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/14.04.2022 г.  на Управителния съвет на АБАС,  уведомявам  членовете ѝ,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД:

Прочети