14.05.2019

Покана за участие в семинар на тема „Основания и правни възможности за промяна на процедурите за тълкувателната дейност на ВАС”

Във връзка с изпълнението на одобрено Проектно предложение „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ и изпълнението на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996“ имаме удоволствието да ви поканим да участвате в заключителен семинар на тема „Основания и правни възможности за промяна на процедурите за тълкувателната дейност на ВАС”, който ще се проведе на 17.05.2019 г. от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Арена ди Сердика“ в гр. София, ул. „Будапеща“ № 2.

Прочети
29.05.2018

Покана за общо събрание на АБАС

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.1 от Протокол №4/29.05.2018 г. на УС на АБАС, същият уведомява членовете на асоциацията, че по инициатива на Управителния съвет, на 30.06.2018 г. от 10.00 часа в с. Главатарци, общ. Кърджали, комплекс „Главатарски хан“, се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

Прочети
05.10.2017

Покана за общо събрание на АБАС

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от протокол от 25.09.2017г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на Управителния съвет на 10. 11. 2017г. от 14.30 часа в „Парк хотел Пирин” гр.Сандански в конферентната зала на хотела се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

Прочети