21.04.2021

АБАС променя мястото за провеждане на Общото събрание

Уважаеми колеги, желаем да ви уведомим, че мястото за провеждане на изборното събрание на АБАС се променя, като същото ще се проведе в ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ, находящ се в гр. Пловдив, общ. Куклен, парк “Родопи”, местност Здравец.  Събранието ще се проведе на 21.05.2021 г. от 14.00 часа.     ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ Председател на УС на АБАС

Read more
04.12.2020

АБАС отлага провеждането на Общо събрание

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с въведената в т. 6 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването забрана за провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма Ви уведомявам, че УС на АБАС взе на 30.11.2020 г. решение да отложи предвиденото за провеждане на 11.12.2020 г. от 14.00 часа в “Гранд хотел София” Общо събрание на Асоциацията до отпадане на забраната. Владимир Първанов Председател на УС на АБАС

Read more
29.11.2019

До 16 декември АБАС набира предложения за обучения на магистрати

В срок до 16 декември т.г. АБАС набира предложения за организиране на обучения през 2020 година – теми и лектори.  В същия срок ще се приемат и идеи за провеждане на съвместни обучения на АБАС и Националния институт за правосъдие за новия тригодишен програмен период. В прикачения файл ще откриете проект на програма за обучения на магистрати за периода 2020-2022 г. съвместно с Националния институт за правосъдие.   Моля, изпращайте предложенията на имейл: abaj.bulgaria@gmail.com.

Read more
21.11.2018

Обучение по данъчно право организира АБАС на 4 и 5 декември 2018 г. с подкрепата на ЕБВР

Асоциацията на административните съдии в България (АБАС) организира обучение по данъчно право на 4 и 5 декември в зала 201 на Националния институт за правосъдие (НИП). Събитието е част от проект на АБАС, подкрепен от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Read more
18.10.2018

Семинар по данъчни дела в Банско на 8 и 9 ноември 2018 г.

Съдията от Върховния административен съд Йордан Константинов ще бъде лектор на обучение по данъчни дела на 8 и 9 ноември в Банско за съдиите от Административен съд Благоевград, Административен съд Плевен и Административен съд Благоевград.

Read more