14.05.2019

АБАС изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС

Асоциация на българските административни съдии (АБАС) изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на Върховния административен съд. Те са част от резултатите по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“   по проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Прочети
06.03.2019

Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова с втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич

Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова бяха назначени за втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич. Председателят на ВАС Георги Чолаков подписа днес, 5 март 2019 г. актовете им за встъпване.

Прочети
19.02.2019

АБАС спечели проект за анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд

Асоциация на българските административни съдии ще реализира в партньорство с Върховния административен съд проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Прочети
19.02.2019

ОБЯВА

За определяне на външни експерти по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996 година“ и Дейност № 3 „Изготвяне на предложение за Проект на Правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ от Проект: „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0041-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“ /АБАС/ – бенефициент и  Оперативна Програма Добро Управление /ОПДУ/.

Прочети
21.11.2018

По покана на АБАС в София се проведе годишната среща на Европейския форум на съдиите по екологично право

Годишната среща на Европейския форум на съдиите по екологично право се проведе в София на 16 и 17 ноември по покана на АБАС. В събитието участваха близо 80 съдии и прокурори  от 20 държави от Европа, Индия и Австралия.

Прочети