Обучение по данъчно право организира АБАС на 4 и 5 декември 2018 г. с подкрепата на ЕБВР

Асоциацията на административните съдии в България (АБАС) организира обучение по данъчно право на 4 и 5 декември в зала 201 на Националния институт за правосъдие (НИП). Събитието е част от проект на АБАС, подкрепен от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Програмата за обучението е изготвена от съдии от АБАС и Върховния административен съд, в сътрудничество с преподаватели от университета Бокони в Милано. Сред темите са:

  • Облагане на корпоративни групи и данъчна консолидация
  • CFC правила (контролирани чуждестранни дружества)
  • Директива ЕС 1164/2016 на Съвета от 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар
  • Преглед на проекта BEPS (изкуствено намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби) и агресивното данъчно облагане
  • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) при облагане доходите на физическите лица. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Съдебна практика