ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

ПРОГРАМА

НА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ
СЪДИИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.11-19.11.2016г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Хотел „Калина Палас”,гр.Трявна,България
E-mail: www.kalinapalace.com
Тел.+359/677 62 285;
+359/677 66 793

17.11.2016 г.

14.00-15.00 часа Настаняване

15.00- 15.20 ч. Откриване на събранието,проверка на кворума
15.20- 15.40ч. Отчетен доклад и финансов отчет за
дейността на АБАС през 2016г.-докладва
Б.Магдалинчев,председате на УС на АБАС.
15.40- 15.50 ч. Проект за годишен бюджет на АБАС
за 2017 г .- докладва Б.Магдалинчев
15.50-16.00 Доклад на Контролния съвет-докладва
председателя на контролния съвет
16.00-16.10 ч. Дискусия по отчетния доклад,финансовия
отчет и проекта за бюджет на Асоциацията
за 2017 г.

16.10 – 16.20 ч. Разни-докладва председателстващия
събранието

16.20-16.45ч. Кафе-пауза

17.00ч.-18.30ч. Лекция на тема –„Нови моменти в поземлените отношения в контекста на последните изменения на ЗПЗП”, „Заинтересована страна в производството по ЗПЗП.Изясняване съдържанието на понятията „Физически блок”; „Блок на земеделското стопанство”; ”Парцел”; ”Самолетно заснемане”; ”Сателитни снимки”; ”Теренни проверки на ТИ на ДФЗ при РА”; ”Теренни проверки на Министерство на земеделието и храните”; „Добро земеделско състояние” и „Добро земеделско и екологично състояние”.

Лектори- Стилян Костов-зам.министър
МЗХ
Георги Стоянов-Главен секре-
тар МЗХ
Георги Праматаров-Директор
Дирекция„Директни плащания и
идентификация на земеделски земи”
МЗХ
18.30-19.00ч. Въпроси и събеседване по темата.
19.00-20.00ч Свободно време

20.00 ч. Вечеря в ресторанта на хотела.

18.11.2016г.

8.00-10.00ч. Закуска

10.00-11.30ч. Лекция на тема-„Административния договор в българското административно право”. Лектор- проф. Дончо Хрусанов

11.30-12.00ч. Дискусия по лекцията.

12.00-13.30ч. Обяд

13.30 -15.30ч. Туристическа обиколка из Трявна-Даскаловата
къща-построена 1804-1808 за двамата синове на
чорбаджи Христо Даскалов. С резбовани тавани в
двете соби работени в продължение на 6 месеца
след облог между стария майстор и неговия калфа.
Старото школо-Едно от първите светски училища
в България построено 1836-1839 г.През 1849г. като
учител в него е поканен Петко Славейков.
Райковата къща-Построена през 1846г.,типичен
образец на тревненската школа.Построена е от най
добрия тревненски майстор по това време Димитър
Сергьов.

15.00ч.-17.30ч. Посещение в Белгийска пивоварна-дегустация
няколко вида оригинални жива бира,произведена
по автентична белгийска технология.

17.30-20.00ч. Свободно време

20.00ч. Вечеря

19.11.2016г.

8.00-10.00ч. Закуска

10.00-12.00ч. Свободно време

12.00- Освобождаване на хотела.Отпътуване