От 04 до 06 юни в гр.София, в Национален институт на правосъдието /НИП/ Асоциацията на българските административни съдии ще бъде домакин на няколко мероприятия, провеждани от Европейската асоциация на административните съдии

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че от 04 до 06 юни в гр.София, в Национален институт на правосъдието /НИП/ Асоциацията на българските административни съдии ще бъде домакин на няколко мероприятия, провеждани от Европейската асоциация на административните съдии.
1. На 4 юни /четвъртък/ ще се проведе семинар на работната група по Екологично право. За участие в семинара са се записали 19 участника от чужбина. От Българска страна участници са съдия Сибила Симеонова от административен съд Русе и съдия Виолета Главинова от Върховен административен съд. Уведомявам Ви, че няма ограничение за членовете на АБАС, които желаят да присъстват на семинара на работната група в гр.София. Като прикачен файл Ви прилагаме подробна информация за семинара. Уведомяваме ВИ,че са предвидени обяд и вечеря за участниците, разноските по които се поемат от тях самите. По програма обядът е от 12:30 ч. -14:00 ч. в ресторант “Ягур-Ягур” – гр.София, ул.”Три уши”, а вечерята е от 20 ч. в ресторант “Под липите” – гр.София, ул.”Елин Пелин” № 1. Ресторант “Под Липите” е типично заведението в национален стил и предлага програма в изпълнение на българска народна музика.Изборът на заведението е съобразен с желанието на гостите.

2. На 05 юни /петък/ в НИП по п рограма е Общото събрание на Европейската асоциация на административните съдии. Членовете на АБАС, които желаят могат да присъстват на събранието. Като прикачен файл Ви прилагаме подробна информация за програмата на Общото събрание. Предвиждено е обяд от 12:30 ч до 14 ч. в градината на ресторант “Централ” в сградата на Съюза на юристите в България” на ул.”Пиротска” и вечеря от 20 ч. в ресторант “Щастливеца” на бул.”Витоша”. Отноворазноските по обяда и вечерята са за сметка на участниците в мероприятието.
3. На 06 юни /събота/ АБАС организира екскурзия за гостите от Европейската асоциация на администратините съдии и за членовете на АБАС, които желаят. Екскурзията е с маршрут София-Копривщица-Панагюрище – Старосел – София. Разноските във връзка с екскурзията-пътни,дневни,такси за посещение на обекти в Копривщица и Панагюрище,както и за дегустация на вина във Винарски комплекс “Старосел” са за сметка на участниците. Екскурзията е с автобус и предвижда разходка из Копривщица, посещение на Панагюрското златно съкровище, други туристически обекти в същите места и дегустация на вина във Винарски комплекс “Старосел”.Стойността на екскурзията възлиза в размер на около 107 лв.на човек.Същата е съобразена с гостите от чужбина да се запознаят с някои интересни и красиви български населени места и туристически обекти.Като прикачен файл Ви прилагам подробна информация за екскурзията.
Уважаеми колеги,с оглед осигуряване добрата организация по провеждане на мероприятия Ви моля в срок до17.05.2015г.тези от Вас,които желаят да вземат участие да заявят това на следния имейл- magi7677@abv.bg. При допълнителни въпроси може да се обаждате на тел.0887788195 Магдалена Михайлова-секретар на председателя на АБАС Б.Магдалинчев.

AEAJ Participants

List of participants, General Assembly 2015

Програма

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси

Questionnaire on the legal situation in the participating countries concerning Licensing of wind power stations (“windmills”) and litigation thereon

REPORT ENVIRONMENT – ACCESS TO INFORMATION ON THE ENVIRONMENT – PUBLIC PARTICIPATION IN COURT PROCEEDINGS RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recent developments of EU environmental law Dr. Mariolina Eliantonio, LL.M. Maastricht University

The wind mills and the precautionary principle – Swedish case Sofia 5 June 2015 Anders Bengtsson

The precautionary principle – and windmills

Директива 2003/4/ЕО bg

Директива 2003/4/ЕО en

ACCESS TO INFORMATION AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS Sofia, AEAJ-Semi nar, June 4-5,2015 Sibila Simeonova, Ph.D.

Снимки