Покана за свикване на Общо събрание на АБАС на 20 май 2022 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/14.04.2022 г.  на Управителния съвет на АБАС,  уведомявам  членовете ѝ,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за дейността на Асоциация на българските административни съдии за 2021 г.
  2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет, свързан с дейността на Асоциация на българските административни съдии през 2021 г.
  3. Разни

Събранието ще се проведе на 20 май 2022 г. от 16.00 ч., в Комплекс за винен и спа туризъм „Старосел“ – с. Старосел, община Хисар.

Програмата на Общото събрание може да видите ТУК.

ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

Председател на УС на АБАС