Покана за участие в семинар на тема „Основания и правни възможности за промяна на процедурите за тълкувателната дейност на ВАС”

Във връзка с изпълнението на одобрено Проектно предложение „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ и изпълнението на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996“ имаме удоволствието да ви поканим да участвате в заключителен семинар на тема „Основания и правни възможности за промяна на процедурите за тълкувателната дейност на ВАС”, който ще се проведе на 17.05.2019 г. от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Арена ди Сердика“ в гр. София, ул. „Будапеща“ № 2.

В срещата е предвидено да вземат участие съдии от Върховен административен съд, административните съдилища, хабилитирани преподаватели по „Право“, НПО, медии, както и участници от работната група по изпълнението на дейност № 2 по проекта от страна на АБАС съдиите – Мария Попова, Мария Тодорова, Явор Колев, Милка Итова, Димитрина Петрова, Красимира Милачкова и от страна на ВАС съдиите – Йовка Дражева, Аглика Адамова, Тодор Тодоров, Мадлен Петрова, Емилия Кабурова, Соня Янкулова, Мира Райчева.

Лектори на семинара ще бъдат съдиите от Върховен административен съд – Йовка Дражева и Аглика Адамова.