По инициатива на Управителния съвет на АБАС на 17, 18 и 19 ноември 2016 година, в гр.Трявна, хотел “Калина Палас” се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии.

По инициатива на Управителния съвет на АБАС на 17, 18 и 19 ноември 2016 година, в гр.Трявна, хотел “Калина Палас” се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии.

В установения в устава на АБАС едномесечен срок, преди общото събрание, ще бъде обявен дневният ред на общото събрание.

Моля, в срок до 07.10.2016г. всеки член на асоциацията, който желае да вземе участие в събранието, да заяви това на тел. 02/94 04 418 или на e-mail: m.y.mihaylova@sac.justice.bg – Магдалена Михайлова, секретар на зам.председателя на ВАС и председател на УС на АБАС Б.Магдалинчев, както и за хотелска резервация.

Заявяването може да бъде направено и по административни съдилища.

Настаняването в единична стая само със закуска, без вечеря, е на стойност 55 лв. С включена закуска и вечеря цената на единична стая е 78 лв.

Настаняването в двойна стая само със закуска, без вечеря, е на стойност 38 лв. С включена закуска и вечеря цената на двойна стая е 61 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АБАС:
/Б. Магдалинчев/