По покана на АБАС в София се проведе годишната среща на Европейския форум на съдиите по екологично право

Годишната среща на Европейския форум на съдиите по екологично право се проведе в София на 16 и 17 ноември по покана на АБАС. В събитието участваха близо 80 съдии и прокурори  от 20 държави от Европа, Индия и Австралия.

Конференцията бе открита от председателя на ВАС Георги Чолаков. Сред лекторите бяха проф. Люк Лавръсен, съдия в Конституционния съд на Белгия, преподавател и автор на книги в областта на екологичното право. Представен беше Планът за действие на ЕС за осигуряване на екологично съответствие. Клаес-Гьоран Съндберг изнесе лекция за опита на шведските специализирани съдилища за опазване на околната среда.

Асоциацията на българските административни съдии, член на Европейската асоциация на административните съдии (AEAJ), беше представена на конференцията от част от членовете на управителния си съвет.