ПРОГРАМА ЗА 28 и 29.11.2014 НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

П Р О Г Р А М А

НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 28 и 29.11.2014г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: хотел „RIU Pravets Resort” гр.Правец

Петък-28.11.2014г.

14.00 ч.14.10 ч. Откриване на събранието-конферентна зала
14.10-14.30 ч. Отчетен доклад и финансов отчет за дейност-
та на АБАС през 2014г.
докладва-Б.Магдалинчев-председател на УС
на Асоциацията
14.30-14.40 ч. Проект на годишен бюджет на Асоциацията през
2015г.
докладва-Б.Магдалинчев- председател на УС
на Асоциацията
14.40-14.50 ч. Доклад на Контролния съвет-докладва Пламен
Петрунов-член на Контролния съвет
14.50-15.00 ч. Дискусия по отчетния доклад,финансовия отчет
и проекта за бюджет за 2015г.
15.00-15.30 ч. Кафе-пауза
15.30-16.10 ч. Избор на ново ръководство-Управителен съвет
и Контролен съвет.
16.10-16.20 ч. Разни
16.20.17.00 ч. Връчване на наградата „Студент по право за
2014г.
17.30-19.00 ч. Лекция на тема „Правосъдни измерения на присъ-
Единяването на ЕС към ЕКПЧ-лектори проф.д-р
Флоранс Беноа-Ромер Директор на Академията
по демокрация и права на човека-Венеция и
проф. д-р Жан-Пол ЖАКЕ,почетен директор
на Правната служба на Съвета на ЕС,специален
съветтник на Генералния секретар на Съвета на
ЕС.
20.00 ч. Вечеря

Събота-29.11.2014 г.
10.00-13.00 ч. Лекция на тема „Хартата на основните права на
ЕС-особености и приложение от националните
юрисдикции.Актуална практика на Съда на ЕС”-
лектори- проф.д-р
Флоранс Беноа-Ромер Директор на Академията
по демокрация и права на човека-Венеция и
проф. д-р Жан-Пол ЖАКЕ,почетен директор
на Правната служба на Съвета на ЕС,специален
съветтник на Генералния секретар на Съвета на
ЕС.
13.00-14.00 ч. Обяд
15.00-18.00 ч. Лекция на тема „Производството за преюдициал-
ни заключения-възможности и задължения на на-
ционалния съдия.Актуална практика на Съда на
ЕС”-лектори-лектори проф.д-р Флоранс Беноа-
Ромер Директор на Академията
по демокрация и права на човека-Венеция и
проф. д-р Жан-Пол ЖАКЕ,почетен директор
на Правната служба на Съвета на ЕС,специален
съветтник на Генералния секретар на Съвета на
ЕС.