ПРОГРАМА НА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

ПРОГРАМА
НА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ
СЪДИИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 31.01-01.02.2014 Г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Почивна станция „Марица-Изток” Старозагорски
минерални бани тел./факс 04111/2313 GSM 0884/946655

31.01.2014 г.

от 12.00 часа настаняване
14.00- 14.10 ч. Откриване и проверка на кворума
14.10- 14.30 ч. Отчетен доклад и финансов отчет за
дейността на АБАС през 2013 г.-
докладва-Б.Магдалинчев,председател
на УС на Асоциацията
14.30- 14.40 ч. Проект за годишен бюджет на АБАС
за 2014 г .- докладва Б.Магдалинчев
14.40-15.10 ч. Дискусия по отчетния доклад,финансовия
Отчет и проекта за бюджет на Асоциацията
За 2014 г.
15.10 – 15.30 ч. Разни-докладва председателстващ
събранието
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00-17.30 ч. Лекция на тема „Силата на пресъдено нещо на
националното съдебно решение и правото на ЕС”-
лектор Гл.асистент СУ „Св. Климент Охридски”
Станислав Костов
17.30 – 18.00 ч. Дискусия
18.10 ч. Връчване на наградата „Студент по право за
2013 г.” на АБАС ведно с грамота и пластика на
студента от III ­­по право от ЮФ на ВТУ
„Св.св.Кирил и Методий” Благой Кирилов
Тубаров.

18.30 часа Закриване на събранието.
19.30 ч. Вечеря в ресторанта на станцията