Първи регионален семинар по проект “Административно правосъдие и развитие на гражданското общество”

На 20 февруари 2009 г. от 10 часа в Пленарна зала на Община Русе ще се проведе Първият регионален семинар по проект “Административното правосъдие и развитието на гражданското общество” на Асоциацията на българските административни съдии. Предстои провеждането на още осем семинара по този проект, финансиран с бюджетна субсидия за неправителствения сектор в обществена полза.
Участници в семинара в Русе ще бъдат представители на местната власт от общини и областни администрации от областите Русе, Разград и Силистра- председатели на общински съвети, кметове, общински съветници, общински служители, представители на медиите.
Ще бъдат представени анализите на Административните съдилища в Русе, Разград и Силистра за основните групи дела, образувани по жалби срещу актове на административни органи от общинските администрации и областните администрации, както и срещу решения и подзаконови нормативни актове на общинските съвети, за районите на трите съдилища.
Лектори ще бъдат : Росица Басарболиева – Административен съд – Русе, съдия Таня Дамянова – Административен съд – Разград, съдия Валери Раданов – Административен съд – Силистра.
Основните акценти в докладите са:
– Оспорване на подзаконови актове на общинските съвети;
– Проблеми в производството пред административния орган;
– Отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт.
Асоциацията на българските административни съдии е създадена през 2007 година и това е първият проект, който разработва за осигуряване на по-добро взаимодействие между местната администрация и административните съдилища.
Анализите на съдебната си практика са подготвили 22 Административни съдилища в страната. Материалите ще бъдат представени и обсъдени на общо девет семинара, които ще се проведат от 20 февруари до юни 2009година.
Информация за Асоциацията на българските административни съдии може да намерите на нашия сайт : www.abaj-bg.org