Семинар по данъчни дела в Банско на 8 и 9 ноември 2018 г.

Съдията от Върховния административен съд Йордан Константинов ще бъде лектор на обучение по данъчни дела на 8 и 9 ноември в Банско за съдиите от Административен съд Благоевград, Административен съд Плевен и Административен съд Благоевград.