Списък на членовете на АБАС

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
1. БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
2. ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
3. СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
4. ДИАНА ГЪРБАТОВА
5. АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
6. НИНА ДОКТОРОВА
7. РУМЯНА МОНОВА
8. ТАТЯНА ХИНОВА
9. МАРИО ДИМИТРОВ
10. АТАНАСКА ДИШЕВА
11. КРАСИМИР КЪНЧЕВ
12. ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
13. ФАНИ НАЙДЕНОВА
14. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
15. СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
16. ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
17. ИВАН РАДЕНКОВ
18. ТАНЯ РАДКОВА
19. ЕМАНОИЛ МИТЕВ
20. РУМЯНА ЛИЛОВА
21. МАРУСЯ ДИМИТРОВА
22. ЙОВКА ДРАЖЕВА
23. ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА
24. ЛЮБОМИРА МОТОВА
25. МИЛКА ПАНЧЕВА
26. СВЕТЛАНА БОРИСОВА
27. ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
28. АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
29. КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
30. НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
31. НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
32. ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
33. МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
34. РУМЯНА ПАПАЗОВА
35. СТЕФКА КЕМАЛОВА
36. СИБИЛА СИМЕОНОВА
37. РОСЕН ВАСИЛЕВ
38. ВЕСЕЛА АНДОНОВА
39. МАРТИН АВРАМОВ
40. ВЕСЕЛА ПАВЛОВА
41. ЮЛИЯН КИРОВ
42. КАЛИНА АРНАУДОВА
43. ЮЛИЯ РАЕВА
44. РОСИЦА ДРАГАНОВА
45. АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
46. БИСЕР ЦВЕТКОВ
47. ТОДОР ТОДОРОВ

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

ЛОЗАН ПАНОВ

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВСС

1. ТЕОДОРА ТОЧКОВА
2. ИГНАТ ГЕОРГИЕВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

1. МАРИЯ ТОДОРОВА
2. МАРИЯНА МИЦЕВА
3. СТОЯНКА САХАТЧИЕВА
4. ИВАН ПЕТКОВ
5. САША АЛЕКСОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС

1. ТАНЯ ЕВТИМОВА
2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА

1. ТИНКА КОСЕВА
2. ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА
3. ДАНИЕЛА НЕДЕВА
4. ТАНЯ ДИМИТРОВА-СТОЯНОВА
5. ЕВГЕНИЯ БАЕВА
6. ЕВЕЛИНА ПОПОВА
7. ДАРИНА РАЧЕВА-ГЕНАДИЕВА
8. ИСКРЕНА ДИМИТРОВА
9. КРЕМЕНА ДАНАИЛОВА-КОЛЕВА
10. РАЛИЦА АНДОНОВА
11. МАРИЯНА ШИРВАНЯН

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ
2. ДИАНКА ДАБКОВА-ПАНГЕЛОВА
3. ЙОРДАНКА МАТЕВА
4. МАРИЯНА ЛАЗАРОВА-КАБАКЧИЕВА
5. ЕВТИМ БАНЕВ
6. МАРИЯ ВАСИЛЕВА-ДАНАИЛОВА
7. РОСЕН БУЮКЛИЕВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА

1. СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
2. СЕВДАЛИНА СТОЙЧЕВА
3. ЖАНЕТА МАЛИНОВА
4. ТАТЯНА КОЦЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВИДИН

1. НЕЛИ ДОНЧЕВА
2. АНТОНИЯ ГЕНАДИЕВА
3. РОСИЦА СЛАВЧЕВА
4. БИЛЯНА КАЙЗЕРОВА
5. НИКОЛАЙ ВИТКОВ
6. БОРИС БОРИСОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО

СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ

1. КРАСИМИРА ИВАНОВА
2. НЕЛИ КАМЕНСКА
3. МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
4. ТЕОДОРА МИЛЕВА
5. ДАРИНА ВИТАНОВА-ХАНДЖИЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ

1. ГАЛИНА СТОЙЧЕВА
2. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА
3. МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА
4. ИВАН ДЕМИРЕВСКИ
5. НИКОЛЕТА БОГОСЛОВСКА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ

1. ВИКТОР АТАНАСОВ
2. АЙГЮЛ ШЕФКИ
3. ПЕНКА КОСТОВА
4. МАРИЯ БОЖКОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ

1. ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА
2. ЛЮБОМИРА КРЪСТЕВА
3. ЙОНИТА ЦАНКОВА
4. ДИМИТРИНА ПАВЛОВА
5. МИРОСЛАВ ВЪЛКОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА

1. ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ
2. МАРИЯ НИЦОВА
3. БИСЕРКА БОЙЧЕВА-СОФРОНИЕВА
4. РЕНИ СЛАВКОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

1. МАРИАНА ШОТЕВА
2. ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА
3. ВАСКО НАНЕВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

1. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
2. СЛАВА ГЕОРГИЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛЕВЕН

1. ПОЛИНА БОГДАНОВА КУЧЕВА
2. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
4. ЕЛКА БРАТОЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

1.ГЕОРГИ ПЕТРОВ
2. ЯВОР КОЛЕВ
3. МАРИЯ ЗЛАТАНОВА
4. ТАНЯ КОМСАЛОВА-КОЛЕВА
5. НЕДЯЛКО БЕКИРОВ
6. ЗДРАВКА ДИЕВА
7. МАРИАНА МИХАЙЛОВА
8. ГЕОРГИ ПАСКОВ
9. ЙОРДАН РУСЕВ
10. СТОИЛ БОТЕВ
11. ЯНКО АНГЕЛОВ
12. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ
13. ДИЧО ИВАНОВ ДИЧЕВ
14.ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА
15.ЛЮБОМИРА НЕСТЕРОВА
16. МИЛЕНА НЕСТОРОВА-ДИЧЕВА
17. ТАТЯНА ПЕТРОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-РАЗГРАД

1. ИВА КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
2. ТАНЯ ДАМЯНОВА
3. МАРИН МАРИНОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-РУСЕ

1. ДИАН ВАСИЛЕВ
2. ЕЛГА ЦОНЕВА
3. ИНА РАЙЧЕВА-ЦОНЕВА
4. ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА-МАНОЛОВА

АМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ГРАД

1. РАДОСТИН РАДКОВ
2. ЛЮБКА СТОЯНОВА
3. ДЕНИЦА МИТРОВА
4. ДЕСИСЛАВА КОРНЕЗОВА
5. ДИАНА СТАМБОЛОВА
6. ИВА КЕЧЕВА
7. КАЛИНА ПЕЦОВА
8. КАТЯ АСПАРУХОВА
9. КРАСИМИРА МИЛАЧКОВА
10. МИГЛЕНА НЕДЕВА
11. ЦВЕТАНКА ПАУНОВА
12. МИГЛЕНА НИКОЛОВА
13. НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА
14. РОСИЦА БУЗОВА
15. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА
16. ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ
17. МАРГАРИТА НЕМСКА
18. ЕВГЕНИ СТОЯНОВ
19. ДАНИЕЛА ГУНЕВА
20. НАТАША НИКОЛОВА
21. ДИМИТРИНА ПЕТРОВА
22. СНЕЖАНКА КЬОСЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ОБЛАСТ

1. МАРИЯ ПОПОВА
2. ЕМИЛ ДИМИТРОВ
3. МИРЕЛА ДОБРЕВА-ГЕОРГИЕВА
4. ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА
5. ВЕЛИСЛАВА КИПРОВА
6. МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН

1. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
2. СЛАВ БАКАЛОВ
3. СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА
4. ГАЛЯ ИВАНОВА
5. ИГЛИКА ЖЕКОВА
6. ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА-ГАНЕВА
7. СТЕЛА ДИНЧЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

1. ГАЛИНА КОЛЕВА
2. ИРЕНА ЯНКОВА
3. РАЙНА ТОДОРОВА
4. МИХАИЛ РУСЕВ
5. ДАРИНА МАТЕЕВА-БАЗИТОВА
6. СТИЛИЯН МАНОЛОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СИЛИСТРА

1. МАРГАРИТА СЛАВОВА
2. ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА-ЖЕЛЕЗОВА
3. ВАЛЕРИ РАДАНОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

1. ВАСИЛ ЧАЛЪКОВ
2. ДОБРИНКА ГРИБАЧЕВА-УЗУНОВА
3. КРАСИМИРА СЕЛЕНОВА
4. КАЛИНКА МЛАДЕНСКА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ

1. КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА
2. АЛБЕНА ПАНАЙОТОВА
3. ИВАНКА ИВАНОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН

1. КРЕМЕНА БОРИСОВА
2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА-МАРИНОВА
3. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО

1. ХАЙГУХИ БОДИКЯН
2. ИВА БАЙНОВА
3. ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ
1. ДИАНА ПЕТКОВА
2. ВАНЯ БЯНОВА-НЕЙКОВА
3. ВАНЯ ИВАНОВА
4. СТОЯН ВЪЛЧЕВ