Срокът за изпълнение на Дейност 3 се изменя на 31 юли 2019

С разпореждане от 11.07.2019 г. на Председателя на Върховен административен съд срокът по изпълнение на Дейност № 3 „Изготвяне на предложение за проект на правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ се изменя на 31.07.2019 г.