Студенти на посещение в съда

Студенти от Икономически университет – Варна бяха днес на посещение в Административен съд – Варна.  Водени от техния преподавател проф. д-р Андрияна Андреева, третокурсниците, специалност „Съдебна администрация“, дисциплина „Наказателно право и процес“, бяха приветствани от Председателя на съда. В контекста на предстоящите избори, съдия Елена Янакиева запозна младите хора с основните положения в Изборния кодекс и ги призова да бъдат с активна гражданска позиция и да отидат до избирателните урни, за да дадат своя глас за бъдещото управление на Варна.

Съдебният администратор на съда – г-жа Деница Станкова, запозна младите хора със структурата на администрацията на съда и с ролята на отделните служби за организацията и провеждането на едно съдебно производство.

„За да имаме бързо и качествено правораздаване, важна роля заемат служителите от съда, които са част от съдебния състав – съдебен секретар и съдебен деловодител, както и съдебните помощници“ – отбеляза г-жа Станкова. Съдия Елена Янакиева обобщи, че съдиите без администрацията няма как да се справят в своята работа и добави, „бъдете амбициозни, защото без мотивация човек няма успех. Четете, образовайте се и ежедневно работете за своето израстване като личности и бъдещи професионалисти.“

Срещата бе организирана и проведена в изпълнение на Договора за съвместна дейност, подписан през 2017 год. между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна. Тя  е в насока на съвместната ни работа, студентите от специалност „Съдебна администрация“ да получават по време на своето обучение практически знания и умения относно статута, функциите и работата на служителите в администрацията на органите на съдебната власт, с оглед бъдещата им професионална реализация.