Събиране на становища и предложения по законопроектите за Конституцията на Р България и АПК

Колеги, молим в най — кратки срокове да дадете становище и
предложения по двата законопроекта, които можете да изпращате на ел.поща на Асоциацията abaj.bulgaria@gmail.com
 
 
Молим за спешност по т. 1