Членството в Асоциация на българските административни съдии Ви дава възможност да:

  • си сътрудничите с административни съдии от цяла България
  • участвате в предложенията, които АБАС отправя към държавните органи, имащи законодателна власт

Ако искате да станете член най-широко представанета асоциация сред административните съдии у нас трябва да подадете молба-декларация за членство, която може да изтеглите от ТУК

В случай, че нямате възможност да се явите на Общо събрание може да упълномощите свой представител, като попълните следното Пълномощно.

Таксата за членство може да преведете по следната банкова сметка:

RAIFFEISEN BANK

BIC: RZBBBGSF

Сметка в лева/BGN:  BG 18 RZBB91551061610913