16 април – Ден на българската Конституция, юриста и съдебния служител

СКЪПИ КОЛЕГИ,

От името на Асоциацията на българските административни съдии и лично от мое име бих искал да ви поздравя най-сърдечно по повод 16 април – Ден на българската Конституция, юриста и съдебния служител.

Нашата общност е пазител на принципите на българската Конституция и има съществена роля в съхраняването и защитата на демократичните и гражданските права.

Вярвам, че заедно като общност ще продължим да утвърждаваме върховенството на правото!

Желая ви крепко здраве и професионални успехи!

Честит празник!

 ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  НА

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ