Магистрати от ЕС на посещение в Административен съд – Варна

01.07.2024

Единадесет магистрати от ЕС –  от Германия, Гърция, Италия, Литва, Полша, Унгария, Франция и Хърватия, бяха днес на посещение в Административен съд – Варна. Председателят на съда – съдия Елена Янакиева приветства гостите с „добре дошли“ и ги запозна с работата на съда. Презентация за структурата на съдилищата в България, дейността и историята на съда изнесоха пред гостите съдия Марияна Бахчеван и съдия Дарина Рачеча от Административен съд – Варна. Гостите разгледаха съда и се запознаха с работата на службите. Гостите от ЕС са на посещение във Варна от 1 до 5 юли 2024 г., по Програма на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), в сътрудничество с Националния институт на правосъдието.  Подготвили сме програма, съобразена с желанието на магистратите да посетят съдебните институции в нашия град. В 5-дневния период на тяхното гостуване те ще имат срещи в Апелативния, Окръжния и Районния съд във Варна, както и в Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Варна. В програмата им е включено и посещение на Археологически музей – Варна. Вече 7 години работим по Програмата на ЕМСО, по която осъществяваме обмен между магистрати от ЕС и съдии от Административен съд – Варна.

Read more

Предстоящо! АБАС и Американската търговска камара организират кръгла маса на тема „Административно правосъдие за бизнеса и гражданите. Енергетика”

15.06.2024

http://www.abaj.bg/wp-content/uploads/2007/10/програма-кръгла-маса.pdfАсоциацията на българските административни съдии (АБАС) в партньорство с Американската търговска камара организират кръгла маса (AmCham) на тема „Административно правосъдие за бизнеса и гражданите. Енергетика”. Събитието ще се проведе на 20 юни 2024 г. от 14:00 ч до 17:00 ч в зала „Да Винчи“, Гранд Хотел Милениум София. Предвидена е и възможност за онлайн участие. Линкът за присъединяване е https://us06web.zoom.us/j/89992189569?pwd=pQJqU31TF2drmCPag7Wkb3HHQ6OguP.1 Meeting ID: 899 9218 9569 Passcode: 718526 Линк за регистрация за участие в събитието: https://amcham.bg/events/transformation-administrative-justice-for-business-energy-and-mining-industry-transformation/ Програмата на събитието тук.

Read more

АБАС свиква отчетно-изборно събрание на 19 май 2024 г.

17.04.2024

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т. 3 от Протокол № 1/16.04.2024 г.  на Управителния съвет на АБАС,  същият уведомява членовете на Асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет на 19 май 2024 г. от 16.00 ч., в с. Овощник, гр. Казанлък, хотел „Кингс Валей“ се свиква ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за дейността на Асоциация на българските административни съдии за 2023 г. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет, свързан с дейността на Асоциация на българските административни съдии през 2023 г. Приемане на промени в Устава на Асоциацията на българските административни съдии, както следва: Чл. 23, ал. 1 се изменя, както следва: „Членове на Асоциацията могат да бъдат административни съдии и съдии, работещи в областта на административното право, както и лица, заемали такива длъжност“. Избор на мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Избор на мандатни членове на Контролния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Разни. Програма на отчетно-изборното събрание може да изтеглите от ТУК. От УС на АБАС

Read more

Модернизирането на административното правосъдие бе представено на събитие на Американска търговска камара и Асоциацията на българските административни съдии

29.02.2024

Продължавайки да поддържа високо в публичното пространство на дискусията за належащи промени в сферата на върховенство на правото, които имат реално отражение върху инвестиционния климат и бизнес средата у нас, Американска търговска камара в България (АТК) организира кръгла маса съвместно с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), която се проведе на 22 февруари 2024 г. Събитието събра над 100 представители на 40 организации, бизнес и регулатори. На фокус бяха две теми: Дигиталната трансформация в административното правосъдие и Ефективност на административното правосъдие в България. По време на събитието бе представен проектът на Върховния административен съд за цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси, който трябва да бъде реализиран до края на 2026 г. Той е на стойност близо 8,5 млн. лева, като средствата се отпускат по Националния план за възстановяване и устойчивост. Виртуални съдебни зали, електронна комуникация със страните, електронни административни преписки, спестени месеци време на гражданите и бизнеса. Това са само част от целите, които си поставя проектът за дигитална трансформация на административното правосъдие. В 28-те административни съдилища ще бъдат изградени зали, в които да се провеждат дистанционни онлайн съдебни заседания. Всяка ще има проектор и прожекционна стена, на които участниците да виждат видеоизлъчването, ще има камера с възможност за насочване към отделните участници в залата с достатъчен ресурс за ясно визуално разграничаване на лицата на участниците и на документите, които се показват, ще има сканиращо устройство, чрез което ще могат да се предоставят на останалите страни и на съдебния състав на документи, сочени в рамките на откритото съдебно заседание. Основните резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на инвестицията ще бъдат: – оптимизиране на работата на магистратите и съдебните служители от системата на административното правораздаване чрез изграждане на умения и повишаване на знанията на магистратите и съдебните служители и внедряване на нови дигитално процеси, водещо до подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; – подобряване на бизнес средата посредством осигуряване на непрекъснат съдебен процес, значително по-независим от извънредни положения, което заедно с електронното призоваване и възможността за подаване на електронни документи следва да доведе до още по-бърз процес; – подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, посредством осигуряване на възможност за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, електронно подаване и получаване на документи; – улесняване на призоваването и уведомяването по административни дела, чрез въвеждане на система за електронно призоваване и уведомяване. Постигане на икономии и по-екологично ефективен процес по правораздаване. Получената в рамките на събитието обратна връзка и коментари от страната на бизнеса, институциите и неправителствените организации ще бъде обобщена и адресирана с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE).

Read more

Предстоящо! Кръгла маса Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса

16.02.2024

Обединявайки усилия, Американска търговска камара в България (АТК) в партньорство с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) организират кръгла маса на тема „Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса“. В рамките на събитието ще се събере обратна връзка от представители на институциите, върховните съдилища и неправителствените организации, която да се обобщи и адресира с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този наш проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE). Ще се радваме да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 22.02.2024 г., Гранд хотел Милениум, зала “Айнщайн”, 14:00 – 17:30 ч. ПРОГРАМАТА на събитието можете да видите ТУК. За колегите, които нямат възможност да присъстват на място, ще има осигурена възможност за включване през ZOOM.  Линкът за дистанционно участие ще бъде изпратен на вашите имейли ден преди събитието.  С уважение: Владимир Първанов, председател на УС на АБАС

Read more

За Конституцията и разделението на властите изнесе лекция съдия от Административен съд – Варна

19.01.2024

С въпрос към единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия: Колко Конституции е имала България? – започна своята беседа съдия Таня Димитрова, като отбеляза, че тази година се навършват 145 години от първата конституция на България – Конституцията на Българското княжество, т.нар. Търновска конституция. В своето изложение магистратът постави акцент на „формулата за политическото разделение на властта“, която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на Р България, приета през 1991 год.  „Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията. Изпълнителната, законодателната и съдебната власт се осъществяват от независими институции, но в своите отговорности те взаимно се контролират“  – подчерта в своята лекция съдия Таня Димитрова. В хода на беседата съдията запозна младите хора с функцията на следствените органи, прокуратурата и съда; с видовете процесуални кодекси – ГПК, АПК и НПК; както и с видовете дела, които разглеждат съдилищата, като обърна специално внимание на вида дела, които разглежда административният съд и на служебното начало в административното правораздаване. „Административните съдилища са гарант да няма накърняване правата и свободите на гражданите от изпълнителната власт и да бъде справедлива при прилагането на законите. Административният съд преценява законосъобразността на актовете на изпълнителната власт“ – постави акцент съдията. С цел да бъде представено по достъпен и ясен начин разделението на властите, съдия Димитрова даде практически пример, като представи казус, в който разясни как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; а на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдия Таня Димитрова отправи покана към младите хора да присъстват на съдебно заседание, в което се разглежда подобен казус и да се запознаят отблизо с работата на административния съд. Съдии от Административен съд – Варна изнасят за седма поредна година лекции пред ученици от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ в изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Read more

Ден на отворени врати се състоя в Административен съд – Пловдив

13.12.2023

На 12.12.2023 г. Административен съд – Пловдив проведе организираното ежегодно събитие в органите на съдебната власт „Ден на отворените врати“. Инициативата тази година бе под надслов „Административен съд – Пловдив в международния ден за правата на човека, конституирайки върховенството на правото и закона”. Участие в събитието взеха студенти специалност  „Право“, ІІІ курс в ПУ“Паисий Хилендарски“, както и ученичка от ЕГ “Иван Вазов“ – Смолян, която влезе в ролята на „Председател за един ден“. Петя Качакова е една от изявените ученички  на езиковата гимназия в Смолян и капитан на Трети ученически гвардейски отряд, участник в младежки форум „Достойни за България“, чиято основна дейност е по проект на Сдружение“Младежки гвардейски отряди“ – „Младите хора – Бъдещето на България“ – с  неограничени възможности“. Дванадесетокласничката, която си спечели наградата „Председател за един ден“ сподели, че има засилен интерес към правото и е решила да кандидатства идната 2024 година, в която завършва средното си образование. Участниците в събитието присъстваха в открито съдебно заседание проведено от съдия Милена Дичева, която ги запозна с предмета на всяко едно от насрочените административни дела и им разясни извършените до момента процесуални действия по тях. В ролята на „Председател за един ден“ влязоха и четирима от присъстващите изявени студенти. Те се срещнаха с настоящия председател на Административен съд – Пловдив, съдия Мариана Шотева, която сподели с тях личния си опит като административен ръководител и съдия, разясни им някой специфики в чисто административната и функция на председател. В дискусията се включи и съдия Мария Златанова – зам.- председател на съда, която в продължение на разговора им със съдия Шотева отбеляза делата, които се разглеждат от Първо отделение, на което тя е председател. Накрая на беседата, съдия Шотева и съдия Златанова изразиха своята готовност да споделят професионалният си опит и в бъдещи събития организирани от студентите на Юридическия факултет на ПУ“Паисий Хилендарски“.

Read more

Административен съд – Ловеч организира втора среща по образователната си програма

29.11.2023

В рамките на провежданата в Административен съд – Ловеч Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 28.11.2023 г. в зала № 2 на съда се състоя втората по ред среща с ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф“ I – Ловеч. Под ръководството на Председателя на Административен съд – Ловеч бе направена презентация по темата „Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаване със статута на магистратите. Професията на съдебния служител. Функции на различните съдебни служители.“ Присъстващите се запознаха с основните нормативни положения, регламентиращи статута на магистратите и условията за заемане на тези длъжности. Направено бе и изложение на различните функции, изпълнявани от съдебните служители съобразно вида на заеманата длъжност . Учениците имаха възможност да разгледат съдийските и прокурорски тоги, както и да се видят облечени в тях.

Read more

Съдия запозна студенти с трудовото и осигурително право

23.11.2023

Над 60 млади хора, студенти, трети курс, от специалностите счетоводство и финанси от ИУ-Варна, с преподавател проф. д-р Андрияна Андреева, бяха на посещение днес в Административен съд – Варна. Председателят на съда – г-жа Елена Янакиева, поздрави младите хора и ги запозна накратко с историята на съда, неговата дейност, видовете дела, които разглеждат административните съдилища.

Read more

Ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ посетиха Административен съд – Ловеч

15.11.2023

 На 14.11.2023 г. в Административен съд – Ловеч проведе първата среща за учебната 2023-2024 г. с учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и МОН. Административният ръководител на АдмС Ловеч приветства учениците и ги въведе в основните положения на административното правораздаване. Темата по която бяха запознати учениците беше  „Разделение на властите според Конституцията на Република България. независимост на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“. Присъстващите се запознаха с основните принципи на държавното управление, а именно – разделението на властите е трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна. В хода на презентацията, на учениците бе представена структурата на съдилищата, прокуратурата и следствените органи, като същите се запознаха с основните функции, които всяка една от тези структури изпълнява, както и делата, които са им подсъдни. В заключение, бе направено и кратко изложение на функциите на Висшия съдебен съвет в качеството му на представляващ съдебната власт орган, който осигурява и отстоява независимостта й, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи.

Read more