АБАС е първата професионална организация у нас, която ще тества членовете си за COVID-19

14.04.2020

Управителният съвет на Асоциация на българските административни съдии (АБАС) обявява кампания за тестване на своите членове за COVID-19 на територията на цялата страна. В периода от 23 април до 21 май 2020 година те ще могат да се тестват за сметка на асоциацията в определени лаборатории в София, Варна, Бургас, Велико Търново, Враца, Сливен, Стара Загора, Русе, Пазарджик. Това съобщи Владимир Първанов, председател на УС на АБАС.

Read more

До 16 декември АБАС набира предложения за обучения на магистрати

29.11.2019

В срок до 16 декември т.г. АБАС набира предложения за организиране на обучения през 2020 година – теми и лектори.  В същия срок ще се приемат и идеи за провеждане на съвместни обучения на АБАС и Националния институт за правосъдие за новия тригодишен програмен период. В прикачения файл ще откриете проект на програма за обучения на магистрати за периода 2020-2022 г. съвместно с Националния институт за правосъдие.   Моля, изпращайте предложенията на имейл: abaj.bulgaria@gmail.com.

Read more

АБАС изготви проект на Правила за приемане на тълкувателни решения

30.07.2019

Асоциация на българските административни съдии изготви проект на Правила за за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа и втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд.

Read more

Председателят на ВАС Георги Чолаков изнесе лекция през членове на АБАС

14.06.2019

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков изнесе пред членовете на АБАС лекция за промените в Административнопроцесуалния кодекс и тяхното отражение върху дейността на административните съдилища от началото на година. Обучението се проведе в рамките на събитие, по време на което беше проведено годишното общо събрание на асоциацията с село Марково.

Read more

Годишното общо събрание на АБАС прие отчет за дейността за 2018 г.

14.06.2019

Асоциация на българските административни съдии проведе на 13 и 14 юни в Парк и СПА Хотел Марково, с. Марково.годишното си общо събрание за 2018 г. На събитието присъстваха повечето от членовете на организацията. Членовете приеха отчетния доклад за дейността на Управителния съвет на асоциацията през 2018 г., доклад на Контролния съвет, както и финансовия отчет за дейността за 2018 г.

Read more

АБАС представи Анализ на тълкувателната дейност на ВАС

04.06.2019

Асоциация на българската административни съдии представи Анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд след възстановяването му през 1996 г.  Официалното представяне на документа бе направено по време на заключетилен семинар на тема “Основания и правни възмогности за промяна на процесурите за тълкувателна дейност на ВАС”, който се проведе на 17 май 2019 г. Анализът е резултат от изпълнението на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“   по проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“. Анализът и пролиженията към него може да изтеглите от ТУК.   

Read more

АБАС изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС

14.05.2019

Асоциация на българските административни съдии (АБАС) изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на Върховния административен съд. Те са част от резултатите по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“   по проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Read more

Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова с втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич

06.03.2019

Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова бяха назначени за втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич. Председателят на ВАС Георги Чолаков подписа днес, 5 март 2019 г. актовете им за встъпване.

Read more

АБАС спечели проект за анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд

19.02.2019

Асоциация на българските административни съдии ще реализира в партньорство с Върховния административен съд проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Read more

ОБЯВА

19.02.2019

За определяне на външни експерти по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996 година“ и Дейност № 3 „Изготвяне на предложение за Проект на Правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ от Проект: „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0041-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“ /АБАС/ – бенефициент и  Оперативна Програма Добро Управление /ОПДУ/.

Read more