АБАС изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС

14.05.2019

Асоциация на българските административни съдии (АБАС) изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на Върховния административен съд. Те са част от резултатите по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“   по проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Read more

Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова с втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич

06.03.2019

Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова бяха назначени за втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич. Председателят на ВАС Георги Чолаков подписа днес, 5 март 2019 г. актовете им за встъпване.

Read more

АБАС спечели проект за анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд

19.02.2019

Асоциация на българските административни съдии ще реализира в партньорство с Върховния административен съд проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Read more

ОБЯВА

19.02.2019

За определяне на външни експерти по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996 година“ и Дейност № 3 „Изготвяне на предложение за Проект на Правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ от Проект: „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0041-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“ /АБАС/ – бенефициент и  Оперативна Програма Добро Управление /ОПДУ/.

Read more

По покана на АБАС в София се проведе годишната среща на Европейския форум на съдиите по екологично право

21.11.2018

Годишната среща на Европейския форум на съдиите по екологично право се проведе в София на 16 и 17 ноември по покана на АБАС. В събитието участваха близо 80 съдии и прокурори  от 20 държави от Европа, Индия и Австралия.

Read more

Обучение по данъчно право организира АБАС на 4 и 5 декември 2018 г. с подкрепата на ЕБВР

21.11.2018

Асоциацията на административните съдии в България (АБАС) организира обучение по данъчно право на 4 и 5 декември в зала 201 на Националния институт за правосъдие (НИП). Събитието е част от проект на АБАС, подкрепен от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Read more

Семинар по данъчни дела в Банско на 8 и 9 ноември 2018 г.

18.10.2018

Съдията от Върховния административен съд Йордан Константинов ще бъде лектор на обучение по данъчни дела на 8 и 9 ноември в Банско за съдиите от Административен съд Благоевград, Административен съд Плевен и Административен съд Благоевград.

Read more

АБАС проведе за членовете си обучение на тема „Данъчно право и процес”

08.10.2018

АБАС проведе семинар на тема „Данъчно право и процес” на 5 и 6 октомври 2018 г. в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”. В обучението се включиха около 60 съдии от административните съдилища в страната. Лектор на семинара беше върховния съдия Весела Павлова, която към момента е член на Комисията по атестирането и конкурсите към ВСС.

Read more

Покана за общо събрание на АБАС

29.05.2018

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.1 от Протокол №4/29.05.2018 г. на УС на АБАС, същият уведомява членовете на асоциацията, че по инициатива на Управителния съвет, на 30.06.2018 г. от 10.00 часа в с. Главатарци, общ. Кърджали, комплекс „Главатарски хан“, се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more

Покана за общо събрание на АБАС

05.10.2017

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от протокол от 25.09.2017г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на Управителния съвет на 10. 11. 2017г. от 14.30 часа в „Парк хотел Пирин” гр.Сандански в конферентната зала на хотела се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more