АБАС свиква отчетно-изборно събрание на 19 май 2024 г.

17.04.2024

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т. 3 от Протокол № 1/16.04.2024 г.  на Управителния съвет на АБАС,  същият уведомява членовете на Асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет на 19 май 2024 г. от 16.00 ч., в с. Овощник, гр. Казанлък, хотел „Кингс Валей“ се свиква ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за дейността на Асоциация на българските административни съдии за 2023 г. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет, свързан с дейността на Асоциация на българските административни съдии през 2023 г. Приемане на промени в Устава на Асоциацията на българските административни съдии, както следва: Чл. 23, ал. 1 се изменя, както следва: „Членове на Асоциацията могат да бъдат административни съдии и съдии, работещи в областта на административното право, както и лица, заемали такива длъжност“. Избор на мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Избор на мандатни членове на Контролния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Разни. Програма на отчетно-изборното събрание може да изтеглите от ТУК. От УС на АБАС

Read more

Предстоящо! Кръгла маса Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса

16.02.2024

Обединявайки усилия, Американска търговска камара в България (АТК) в партньорство с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) организират кръгла маса на тема „Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса“. В рамките на събитието ще се събере обратна връзка от представители на институциите, върховните съдилища и неправителствените организации, която да се обобщи и адресира с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този наш проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE). Ще се радваме да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 22.02.2024 г., Гранд хотел Милениум, зала “Айнщайн”, 14:00 – 17:30 ч. ПРОГРАМАТА на събитието можете да видите ТУК. За колегите, които нямат възможност да присъстват на място, ще има осигурена възможност за включване през ZOOM.  Линкът за дистанционно участие ще бъде изпратен на вашите имейли ден преди събитието.  С уважение: Владимир Първанов, председател на УС на АБАС

Read more

Покана за онлайн семинар на АБАС на 28 юни 2023 г.

19.06.2023

Асоциация на българските административни съдии  ви кани на онлайн семинар за обмяна на опит с магистрати от Финансовия съд в гр. Кьолн (Германия) на тема:  „Модернизиране на административното правосъдие“.   Събитието ще се проведе онлайн, на 28 юни 2023 г. от 11.00 часа до 14.00 часа, посредством платформа ZOOM, като данните за достъп ще ви бъдат предоставени допълнително.  

Read more

Покана за свикване на Общо събрание на Асоциация на българските административни съдии на 19 май 2023 г.

18.04.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/05.04.2023 г. на Управителния съвет на АБАС, уведомявам членовете ѝ, че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more

Покана за свикване на Общо събрание на АБАС на 20 май 2022 г.

14.04.2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/14.04.2022 г.  на Управителния съвет на АБАС,  уведомявам  членовете ѝ,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД:

Read more

АБАС ще проведе Общо събрание на 27 септември 2021 г.

25.08.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 3/24.08.2021 г. на Управителния съвет на АБАС, същият уведомява членовете й,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД: Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията за  2020 г. Разни. Събранието ще се проведе на 27.09.2021 г. от 14.00 часа в ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ, зала „София“, находящ се в гр. София, ул. Гурко 1. Програмата на Общото събрание може да видите ТУК.

Read more

АБАС променя мястото за провеждане на Общото събрание

21.04.2021

Уважаеми колеги, желаем да ви уведомим, че мястото за провеждане на изборното събрание на АБАС се променя, като същото ще се проведе в ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ, находящ се в гр. Пловдив, общ. Куклен, парк “Родопи”, местност Здравец.  Събранието ще се проведе на 21.05.2021 г. от 14.00 часа.     ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ Председател на УС на АБАС

Read more

Покана за Общо събрание на АБАС на 21 май 2021 г.

19.04.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/19.04.2021 г.  на Управителния съвет на АБАС, същият уведомява членовете й,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията

Read more

Покана за семинар „Принципни положения в организация на немските административни съдилища и практиката им“

19.03.2021

Уважаеми колеги,   Управителният съвет на АБАС представя на Вашето внимание покана за организиран в сътрудничество с Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа” на немската Фондация „Конрад Аденауер” онлайн -семинар на тема ”Принципни положения в организацията на немските административни съдилища и практиката им”. Семинарът има за цел споделяне на добри организационни и управленски практики от опита на немските административни съдлища. Лектор на семинара ще бъде съдия от немския Федерален административен съд, подпомогащ председателя на съда при осъществяване функциите му по ръководене организацията на съда. За целта, молим за Вашето съдействие, като предоставите на всички съдии от ръководения от Вас съд приложената покана за семинара, с данните за достъп до платформата Zoom.   Ще се радваме на проявен интерес и участие в семинара от страна на Вас и Вашите колеги.   Програмата на семина може да изтеглите от ТУК.   За допълнителни въпроси във връзка със семинара и достъпа до онлайн-платформата може да се обръщате към следните лица: Мариана Цуцекова –  „Връзки с обществеността” към ВАС – моб. 0886 999 099; Милена Илиева – съдебен помощник към кабинета на председателя на ВАС – моб. 0879 370 976;   Управителният съвет  на АБАС

Read more