Покана за общо събрание на АБАС

29.05.2018

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.1 от Протокол №4/29.05.2018 г. на УС на АБАС, същият уведомява членовете на асоциацията, че по инициатива на Управителния съвет, на 30.06.2018 г. от 10.00 часа в с. Главатарци, общ. Кърджали, комплекс „Главатарски хан“, се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more

Покана за общо събрание на АБАС

05.10.2017

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т.2 от протокол от 25.09.2017г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на Управителния съвет на 10. 11. 2017г. от 14.30 часа в „Парк хотел Пирин” гр.Сандански в конферентната зала на хотела се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more