Над 50 материала на тема административно правосъдие вече са налични в дигиталната библиотека на АБАС

Над 50 материала на тема административно правосъдие вече са налични в дигиталната библиотека на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС). Тя е изградена с подкрепата на Фондация „Америка за България“ по проект „Повишена информираност на гражданите, бизнеса, публичния и неправителствен сектор чрез създаване и поддържане на актуална база данни, включваща съдебна практика и други материали в областта на административното правораздаване“.

Целта на систематизираната база данни е да се осигури свободен и неограничен достъп на обществеността – представители на бизнеса, неправителствени организации, студенти, граждани и магистрати до всеобхватна и актуална информация за видовете съдебни производства, процесуалните срокове в административното право, както и до най-новата съдебна практика по определени законови материи.

Акцент в материалите се поставя върху уредбата на разрешителни и лицензионни режими, конкурентно право, околна среда, обществени поръчки, концесии, данъчно право, държавни помощи и др.

Повече за дигиталната библиотека можете да откриете на https://www.abaj.bg/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/.