Владимир Първанов

14.07.2016

председател на УС на АБАС и съдия във Върховен административен съд

Read more

Марио Димитров

14.07.2016

заместник-председател на УС на АБАС и съдия във Върховния административен съд

Read more

Марияна Шотева

14.07.2016

член на УС на АБАС и председател на Административен съд – Пловдив

Read more

Сибила Симеонова

14.07.2016

член на УС на АБАС и съдия във Върховен административен съд

Read more

Мария Попова

14.07.2016

член на УС на АБАС и председател на Административен съд – София-област

Read more

Елена Янакиева

14.07.2016

член на УС на АБАС и председател на Административен съд – Варна

Read more

Явор Колев

14.07.2016

член на УС на АБАС, административен съдия

Read more