Владимир Първанов

14.07.2016

председател на УС на АБАС и съдия във Върховен административен съд

Read more

Любомир Гайдов

14.07.2016

заместник-председател на УС на АБАС и съдия във Върховен административен съд

Read more

Светлана Борисова

14.07.2016

член на УС на АБАС и съдия във Върховен административен съд

Read more

Сибила Симеонова

14.07.2016

член на УС на АБАС и съдия във Върховен административен съд

Read more

Мария Попова

14.07.2016

член на УС на АБАС и председател на Административен съд – София-област

Read more

Мария Тодорова

14.07.2016

член на УС на АБАС и председател на Административен съд Благоевград

Read more

Явор Колев

14.07.2016

член на УС на АБАС и председател на Административен съд Пловдив

Read more

Красимира Иванова

14.07.2016

член на УС на АБАС и председател на Административен съд Добрич

Read more

Панайот Генков

14.07.2016

член на УС на АБАС и и.ф. председател на Административен съд Бургас

Read more