АБАС изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС

Асоциация на българските административни съдии (АБАС) изготви исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на Върховния административен съд. Те са част от резултатите по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“   по проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Документите са изготвени съвместно от съдии от страна на Бенефициента и съдии от страна на Партньора по проекта, съгласно сключено Споразумение за партньорство. 

Историческият преглед може да прочете ТУК.

Правният преглед може да прочете ТУК.