Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова с втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич

Членовете на УС на АБАС Мария Тодорова и Красимира Иванова бяха назначени за втори мандат като председатели на административните съдилища в Благоевград и Добрич. Председателят на ВАС Георги Чолаков подписа днес, 5 март 2019 г. актовете им за встъпване.

Съдийската колегия на ВСС избра единодушно на заседанието си на 19 февруари т.г. съдия Мария Тодорова за ръководител на Административен съд – Благоевград и  Красимира Иванова  за ръководител на Административен съд – Добрич.

За съдия Мария Тодорова това е втори мандат на тази длъжност. Тя има над 17 години общ юридически стаж, от които над 11 години – в Административен съд – Благоевград.
Съдия Красимира Иванова също е втори мандат на поста административен ръководител на Административен съд – Добрич. Тя има над 30 години юридически стаж. В органи на съдебната власт работи от над 17 години. От ноември 1992 г. до септември 1997 г. е била зам.– районен прокурор. В Административен съд – Добрич работи от февруари 2007 г. досега – последователно като съдия, зам.-председател и председател.